Roskilde festival 2020

Vi regner med at RÆM også i 2020 skal bruge frivillige til at arbejde på Roskilde Festival. I 2019 var vi 182 frivillige og forventer at skulle bruge et lignende antal i 2020.

Tryk på Opgaver i menuen til venstre for at se, hvad RÆM tidligere har lavet på festivalen.

Ved at deltage som frivillig får man chancen for at få en masse gode oplevelser, både socialt og mht. til musikken. Det er også spændende at se hvordan den store organisation fungerer og opleve selve festivalen. Desuden giver det også en masse gode penge i RÆM’s kasse.

Opgaverne vil sandsynligvis ligge i perioden fra og med lørdag d. 27. juni til og med mandag d. 6. juli, hvor alle skal arbejde i 4 x 6 timer hver, i alt 24 timer.
Musikperioden er fra onsdag d. 1. juli kl. ca. 17 til og med lørdag nat d. 4. juli.
 
Deltagelse i 2020
Der sendes en mail ud til alle, der har opgivet deres mailadresse til RÆM, med opfordring til at deltage som frivillig i 2020. Den sendes ud, sandsynligvis primo februar 2020, når vi ved noget om hvor mange der skal bruges og hvilke opgaver vi får.
Hvis du ikke har oplyst din mailadresse til RÆM, kan du komme på listen, der modtager opfordringsmailen, ved at sende en mail til Hanne Bay Christen på raem.festival@gmail.com.
Tidligere deltagere får altid automatisk en mail.

Yderligere oplysninger:

RÆM har et fællestelt, hvor man kan få kaffe, te, vand brød og pålæg under hele perioden. Der er man altid velkommen til hyggeligt samvær.
Det er der man møder før alle vagterne og krydser sig af, inden man går på vagt. Der vil desuden være opslag om diverse nyheder og evt. ændringer. Der er også vagter i fællesteltet.
 
På hjemmesiden hbc-festival.dk kan du læse mere om festivalen. Her vil der løbende skrives information og nyheder for vor deltagelse.
Du er også velkommen til at kontakte Hanne på mail.

Hanne Bay Christensen
e-mail: raem.festival@gmail.com

 
Roskilde Festival 2019

Så er Roskilde Festival 2019 slut med god musik, sjove opgaver og oplevelser samt socialt samvær

En stor TAK  til de 182 af vores medlemmer, som var frivillige på Roskilde Festival 2019, og som med deres frivillige bidrag skaffede ca.100.000 kr. til RÆM’s kasse til gavn og glæde for os alle.

 
Roskilde Ældre Motion | Kildegården 6, underetagen | 4000 Roskilde | Tlf.: +45 46 35 48 77