​Nyheder
 
På denne side vises relevante nyheder fra foreningen til medlemmerne.
 
Nyt fra bestyrelsen

Se nyhedsbrev fra juli her.

Tidligere nyhedsbreve kan ses her.

Artikler i Dagbladet og roskilde Avis.

Roskilde Avis har den 10. marts lavet en artikel om vores afgåede formand Ole Rasmussen
Dagbladet har den 11. marts lavet en artikel om RÆMs nye formand Peter Ryzs Jensen
Dagbladet har den 22.april lavet en artikel om covid-19 situationen for RÆM
Gå til Om foreningen -> Historie -> 2020 -> forskellige artikler eller se gå direkte til artiklerne her.


 
Generalforsamlingen 2020
Farvel til Ole Rasmussen som formand for RÆM
 
"Fyrtårn, lokomotiv og buldozer - sympatisk og empatisk..."
 
Med rekordstor deltagelse tog RÆMs generalforsamling fredag den 6. marts afsked med Ole Rasmussen som formand. Mange ord blev sat på Ole Rasmussen, der som ingen anden har præget Roskilde Ældre Motion. Ole blev meget fortjent rost for sit enorme engagement, sine visioner og sit utrættelige arbejde for RÆMs udvikling og vækst gennem de 12 år, han har været formand.
 
Samtidig tog generalforsamlingen afsked med bestyrelsesmedlemmerne Birgitte Bang Mikkelsen og Keld Ternholm, som også i mange år har ydet en kæmpeindsats for RÆM. 
 
Ole Rasmussens efterfølger på formandsposten blev Peter Rysz Jensen, som i nogle år har været næstformand og kasserer. De tidligere bestyrelsesmedlemmer Tove Buch Nielsen, Lola Engell Møller, Hanne Bay Christensen og Erik Andersen fortsætter i bestyrelsen. Nye i bestyrelsen er Michael Stieper (kasserer), Anne-Lise Henriksen og Carsten Nielsen.

Nyt Historisk dokument.

Der har været oprydning på kontoret på Kildegården, og under denne oprydning fandt man et dokument
omhandlende den stiftende generalforsamling i 1997.

Gå til Om foreningen -> Historie -> 1997 eller se dokumentet direkte her.


 
Roskilde Ældre Motion | Kildegården 6, underetagen | 4000 Roskilde | Tlf.: +45 46 35 48 77