Medlemsskab

 

Indmeldelse

Alle, der er fyldt 60 år og har bopæl i Roskilde Kommune, kan blive medlem.
Det er et krav, at man er selvhjulpen.

Indmeldelse sker ved tilmelding direkte til lederen af en ønsket aktivitet - telefonisk, via e-mail eller ved fremmøde på aktivitetsstedet.

Aktivitetslederen finder du under menupunktet "Sommeraktiviteter" eller "Vinteraktiviteter".

Vælg det ønskede hold.

Som medlem kan du tilmelde dig til lige så mange forskellige aktiviteter, som du ønsker - sommer og vinter. Igen sker tilmelding direkte til aktivitetslederen


Kontingent

Medlemskontingentet er - pr. 1.1.2020 - 600 kr. gældende for et kalenderår, uanset indmeldelsestidspunkt.
Betalingen opkræves via PBS i januar

Ved indmeldelse inde i et kalenderår sker opkrævning ca. en måned efter indmeldelsen


Er indmeldelsestidspunktet efter 1.november. opkræves der først kontingent fra 1, januar i det efterfølgende år

Enkelte aktiviteter kræver ekstrabetaling
(se oplysningerne under de enkelte aktiviteter).
Tilmelding til disse i forårssæsonen medfører særopkrævning af fuldt årsbeløb ca. en måned efter tilmeldingen. Ved tilmelding i efterårssæsonen opkræves ekstrabetalingen først sammen med normal kontingentopkrævning den følgende januar og ekstrabetalingen dækker hele det nye kalenderår.

Det er en stor hjælp til RÆM, hvis du efter den første opkrævning tilmelder dig automatisk PBS betaling fra din bankkonto
.

 


Udmeldelse
 
Udmeldelse fra hold skal ske direkte til aktivitetslederen. Ved udmeldelse fra RÆM beder vi dig framelde dig til alle aktivitetsledere, hvor du er tilmeldt.
Roskilde Ældre Motion | Kildegården 6, underetagen | 4000 Roskilde | Tlf.: +45 46 35 48 77