Kegler

Keglecentret, Th. Nielsens Vej 8

Ud over kontingentet til RÆM betales 300 kr. i slagpenge for hele vintersæsonen. For nye keglespillere i efterårshalvåret opkræves betaling førstkommende 1. januar. Man spiller altså "gratis" i efteråret. Hvis man ikke er medlem af  RÆM skal man dog betale almindeligt kontingent for indeværende år. Nye spillere i forårshalvåret opkræves slagpenge snarest efter indmelding.

Torsdag

kl. 08:00 - 12:00


Leder: Allan Petersen
Tlf. 30 58 10 79
e-mail: allanpmj@gmail.com

Start 1. torsdag i september.
 
Roskilde Ældre Motion | Kildegården 6, underetagen | 4000 Roskilde | Tlf.: +45 46 35 48 77