Roskilde Ældre Motion

Bestyrelse, administrative frivillige


Roskilde Ældre Motion - i daglig tale RÆM

Vi er mere end 3100 medlemmer, som i gennemsnit på årsbasis dyrker 2,4 aktivitet. Ca. 1900 er kvinder og ca. 1200 er mænd. Gennemsnitsalderen er 73 år. 

 
Foreningens aktiviteter drives af 200 frivillige ledere og instruktører. Plus enkelte frivillige administrative medarbejdere.

Mange af aktiviteterne finder sted i kommunens lokaler, idrætshaller og svømmehaller, og dermed bidrager RÆM til en god udnyttelse af kommunens faciliteter.

RÆM ledes af en bestyrelse på ni personer, som sammensættes af generalforsamlingen (hvert år i marts). 
 


Vigtige opgaver i foreningen er at administre medlemmerne, dvs. at registre ind- og udmeldelser, ændringer i adresser o.l. Disse opgaver klares af to frivillige. 

På Kildegården, hvor mere end 2000 medlemmer om ugen dyrker motion, har vi frivillige med en pedelfunktion til forskellige praktiske opgaver. 

 
Adresse: Kildegården 6, 4000 Roskilde
E-mail: raem@outlook.dk
Danske Bank reg.nr. 3409 kontonr. 1043 7709
Cvr. nr. 29106819
Hjemmeside: www.raem.dk

 
Bestyrelsen
Forkvinde 
Tove Buch Nielsen

Telefon
51 50 65 50

Email
tovebuchnielsen@gmail.com
 
Næstformand/webmaster
Erik Andersen

Telefon
31 31 74 82

Email
erik.andersen.4000@gmail.com
Kasserer
Michael Stieper 

Telefon
20 22 01 03

Email
michael.stieper@outlook.dk
Bestyrelsesmedlem
Lola Engell Møller

Telefon
31 12 42 76

Email
lolaengell@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Hanne Bay Christensen

Telefon
61 66 99 86

Email
hanne26hans13@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Carsten Nielsen

Telefon
30 59 69 13

Email

carsten_c_nielsen@yahoo.dk
Bestyrelsesmedlem
Jane Ellebæk

Telefon
20 28 31 32


Email
janeellebaek@gmail.com
Suppleant
Anne Jacobsen

Telefon
25 79 07 36

Email
annjac@dadlnet.dk
Suppleant
Hans Jørgen Steffensen

Telefon
29 71 16 24

Email

hansjorgensteffensen20@gmail.com

 
Administrative frivillige

Medlemsadministration
Anne Queck


Email 
raem-medl-adm@outlook.com


 

Medlemsadministration
Kirsten Stieper


Email 
raem-medl-adm@outlook.com


 IT-support
Tom Onsberg Henriksen

Telefon
29 13 29 45

Email
tom-edb@live.dkViceværter på Kildegården
Eva og Poul Erik Lauritzen

Telefon 
20 14 89 38


Email 
evapoullau@gmail.com
 

 
Kunne du tænke dig at være frivillig i Roskilde Ældre Motion? Så kontakt bestyrelsen.

Kan du ikke finde det, du leder efter? 
Roskilde Ældre Motion | Kildegården 6, underetagen | 4000 Roskilde | Tlf.: 21 54 48 77 | raem@outlook.dk