15 års jubilarer 2019


I år er der to af vores ledere, som har været med i foreningen som ledere i 15 år.
De 2 ledere er Esther Mortensen og Inge Margrethe Vollmer.

 

Næstformand Peter Rysz Jensens ord til 15-års jubilaren.

Kære Inge Margrethe,
Du hører til en af de absolut flittigste damer i RÆM, og når jeg
her nævner, hvad du i 2019 har gang i, så vil alle her nok give mig ret. Tre og et halvt
hold i stolemotion vinter, et hold sommer. Et hold i stavgang sommer og et hold
vinter samt et cykelhold om sommeren. I stavgang har du været aktiv siden 2005. I
stolemotion fra 2013 og i cykling fra 2016, hvor du også indtrådte i
bestyrelsesarbejde, fordi du tog tråden op fra din desværre afdøde mand Niels. Du
kendte til jobbet, havde samme gode holdninger som ham, og gled derfor nemt ind i
samarbejdet til stor fælles glæde. Selv om du havde nogle armuheld i 2018 var du
sej, og gennemførte dine gerninger med god hjælp fra andre. Du vil også gerne tage
en ny aktivitet op. Stolemotion om søndagen, da mange af de enlige ældre kvinder
ofte keder sig netop søndag. Det arbejdes der på.
Din indsats er af stor klasse, og vi hylder dig med gavekort og blomst med de første
15 år som aktivitetsleder i RÆM.

Formanden Ole Rasmussens ord til 15-års jubilaren

Kære Esther.
Du blev styrketræningsleder i 2004, og holder heldigvis stadig fanen
højt. Du har i dag fire hold, og jeg husker tydeligt, da vi holdt til på St. Møllevej i
2012, at vi ville starte et hold kl. 07,00 – 08,00, at jeg foreslog, at et af dine dengang
tre store hold kunne sammenlægges med det nye hold, for at aflaste dig lidt. Men
du protesterede voldsomt og skældte mig lidt ud for at ville tage et af dine hold fra
dig. Jeg rettede lynhurtigt ind og beklagede. I dag har du fire hold, som du og din
trofaste Lene i 11 af årene har hver mandag formiddag, for du ville ikke undvære
nogle af dine aktive, der næsten alle accepterede, at de nu af forskellige praktiske
årsager måtte flytte træningsdag fra tirsdag til mandag. Hvilken opbakning fra de
aktive. Men 15 år med tre hold på St. Møllevej fra 2004 – 2013 og til i dag fire hold
på Kildegården. Det er da en præstation af de helt store. Hvor du dog fortjener
dette gavekort og disse skønne blomster.


 
Roskilde Ældre Motion | Kildegården 6, underetagen | 4000 Roskilde | Tlf.: +45 46 35 48 77